Premie dakrenovatie 2024: hier heb je recht op!

Premie dakrenovatie: zijn er meerdere premies? Wat zijn de bedragen en voorwaarden voor deze verschillende premies? Welke energiebesparende maatregelen kan je nemen? Kies je voor een dakisolatie premie en krijg je bovenop het verlaagde btw tarief? Hoe kan je voor die mogelijke premies in aanmerking komen?

In dit artikel vind je een overzicht van de verschillende premies voor dakrenovatie en andere maatregelen om de kostprijs voor je dakwerken te verlichten. Ontdek tegelijk voor welke renovatiepremie jouw dakrenovatie in aanmerking kan komen.

Vraag gerust advies aan een dakwerker

Overzicht premies dakrenovatie 2022

Premies dakwerkenBedragVoorwaarden
Overkoepelende renovatiepremie20 % of 30 % van de facturen– Je facturen zijn minstens gelijk aan € 2.500
Premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie€ 8 per m² – De werken zijn uitgevoerd door een erkende aannemer (vanaf 2021)
– Je woning is voor 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet
Totaalrenovatiebonus€ 1.250 – € 4.750    (eengezinswoningen)
€ 625 – € 2.375 (appartementen)
– Nog minstens 2 energiebesparende maatregelen nemen
– Je woning is voor 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet
– De eerste factuur heeft een datum tussen 1/1/2017 en 31/12/2021

Premies dakwerken: hoe subsidie en renovatiepremie aanvragen?

Je kan subsidies en premies zowel per post als online aanvragen. Indien je de aanvraag digitaal doet, zorg je er best voor dat je alle facturen en andere bewijsstukken ook digitaal ter beschikking hebt. Op die manier ben je zeker dat je dossier van de eerste keer vervolledigd kan worden.

Ook is het belangrijk dat de facturen niet te oud zijn. Bij de meeste renovatiepremie aanvragen mogen de facturen niet ouder dan 1 jaar zijn. Check daarom eerst of je facturen aan de juiste voorwaarden voldoen.

Hou ook rekening met het feit dat je voor meerdere premies je facturen dient voor te leggen, die een minimumbedrag hebben.

Op 1 juli 2022 zijn er een aantal zaken veranderd in het premie landschap. Zo werd de overkoepelende renovatiepremie de eengemaakte premie ‘Mijn VerbouwPremie’.

Dakrenovatie Premie

‘Mijn VerbouwPremie’ van Fluvius

Overweeg je om jouw dak te renoveren omwille van een slechte energieprestatie? Dan is het zeker de moeite waard om de nodige aandacht aan de isolatie van het dak te besteden. Bij het isoleren van je dak kom je wellicht in aanmerking voor een premie van de netbeheerder. ‘Mijn VerbouwPremie’ is de vroegere overkoepelende renovatiepremie en dakisolatie premie die sinds 1 juli 2022 aangepast zijn.

Om een correcte plaatsing te garanderen, wordt er verwacht door netbeheerder Fluvius de renovatie te laten uitvoeren door een aannemer.

Hoeveel bedraagt de premie?

Het precieze bedrag van de isolatiepremie voor je dak hangt af van wie de werken uitvoert:

 1. Voer je de werken zelf uit: je kan vanaf 2021 geen premie meer krijgen
 2. Laat je de premie uitvoeren door een aannemer: de premie bedraagt € 4 per m² dakisolatie

Vanaf 2021 kan je ook beroep doen op een verhoogde dakisolatiepremie als je ook asbest laat verwijderen van je oude golfplaten. Die premie bedraagt € 12 per m².

Onder welke voorwaarden verkrijg je de premie?

Aan de isolatiepremie voor je dak zijn bijkomende voorwaarden verbonden op het vlak van de isolatiewaarde. Zo moet de isolatie een minimale Rd-waarde van 4,5 m² K/W hebben.

De isolatiepremie kan aangevraagd worden voor zoldervloeren en daken van woningen in het Vlaamse gewest die voor 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet. De eigenaar van de goedgekeurde facturen kan de premie aanvragen indien de werken uitgevoerd worden door een aannemer.

Aanvraagprocedure

Om de aanvraag te kunnen doen voor de vroegere overkoepelende renovatiepremie moet je over een aantal documenten beschikken. De netbeheerder verwacht een attest van de plaatsing, een kopie van alle goedgekeurde facturen en een attest met technische informatie over de geplaatste isolatie, wil je in aanmerking komen.

Indien volgende documenten van toepassing zijn, voeg je deze ook toe: een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning en een bewijsstuk dat je een beschermde klant bent.

Waar aanvraag doen?

Je kan de aanvraag zowel online als op papier doen. Online de premie aanvragen verloopt het snelst. Indien je op papier de aanvraag doet, moeten het aanvraagformulier en attest in bijlage toegevoegd zijn.

isolatiepremie dak

Premie van dakrenovatie

Ben je van plan je dak te renoveren? Dan kom je in aanmerking voor de dakrenovatie premie van de Vlaamse overheid. Dit maakt het mogelijk om een deel van je kosten te recupereren. Lees verder om te ontdekken voor welke soort dakwerken je in aanmerking komt voor deze premie en aan welke voorwaarden je moet voldoen.

De renovatiepremie, door de Vlaamse overheid uitgegeven, wil eigenaars van een woning (of de huurders) steunen in hun inspanningen om hun woning leefbaar te houden.

De werken zijn opgedeeld in vier categorieën. Categorie 2 richt zich specifiek tot werken aan het dak: werken aan het dakgebinte, dakbedekking, dakgoot en afvoer.

Hoeveel bedraagt de premie?

Het specifieke luik voor premies en subsidies voor dakwerken heeft geen maximum factuurbedrag dat je kan voorleggen. Daarnaast is er ook geen maximumbedrag dat je terugbetaald kan krijgen van de Vlaamse regering. Afhankelijk van je inkomen bedraagt de premie gemiddeld 20% tot 30% van het bedrag.

Let op: er is wel een minimumbedrag aan facturen dat je moet kunnen voorleggen. Dat bedrag is gelijk aan € 2.500.

Renovatiewerken die in aanmerking komen

Volgende renovatiewerken komen in aanmerking voor een premie voor de Vlaamse dakrenovatie:

 1. Afbreken en vervangen van bestaande dakconstructies
 2. Vernieuwen van de dakbedekking (deze moet waterdicht zijn)
 3. Aanbrengen of vervangen van dakgoten en regenafvoer
 4. Het aanbrengen of vernieuwen van dakopeningen (premie nieuwe ramen, schouwen, koepels, …)
 5. Plaatsen van een overzetdak over een asbestvrije dakbedekking
 6. Behandelen van de dakstructuren tegen huiszwam en insecten

Dakisolatie en zoldervloerisolatie: deze soort werken komen in aanmerking indien er ook werken uitgevoerd worden aan de dakstructuur zelf. Denk daarbij aan de opbouw of vervanging van het dak.

Je komt ook in aanmerking voor een premie voor zoldervloerisolatie als je werken aan de zoldervloer laat uitvoeren.

Volgende dakwerken komen niet in aanmerking voor een renovatiepremie bij de Vlaamse overheid:

 1. Verandadaken
 2. Afdaken
 3. Werken die niet bewezen worden door een factuur of waarvan op de factuur onvoldoende informatie over de aard en omvang van de werken staat. Laat daarom de werken uitvoeren door een aannemer.

Naast de Vlaamse renovatiepremie die een specifiek luik voor werken aan het dak bevat zijn er nog andere mogelijke premies waarop je wellicht een beroep kunt doen.

Huur- en isolatiepremie

De huur- en isolatiepremie is een bijkomende premie voor slecht geïsoleerde huurwoningen. Dit geldt ook voor huurders via een sociaal verhuurkantoor.

Wat zijn de voorwaarden?

Aan de renovatiepremie van de Vlaamse overheid zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Zorg ervoor dat je aan al deze voorwaarden voldoet voor je een premie dakrenovatie aanvraagt op de website van de overheid.

 • Enkel woningen, gebouwen en appartementen in het Vlaamse Gewest kunnen van de premie genieten (dus geen studentenkamers).
 • Het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd moeten ten minste dertig jaar oud zijn.
 • De facturen mogen niet meer dan twee jaar oud zijn met een minimumbedrag van € 2.500 exclusief btw.
 • Voor aanvragen in mag je gezamenlijk inkomen van de voorbije twee jaar (bij gehuwden of samenwonenden) niet hoger zijn dan € 63.090 euro, dit te verhogen met € 3.540 per persoon die je ten laste hebt.
 • Voor alleenstaanden met één persoon ten laste geldt eveneens het bedrag van € 63.090, dit nog te verhogen met € 3.540 per persoon die je ten laste hebt.
 • Alleenstaanden zonder personen ten laste mogen twee jaar voor de aanvraag niet meer dan € 44.160 inkomen hebben.
 • Je moet bewoner of verhuurder zijn van de woning waarvoor je de premie aanvraagt. Zijn er meerderjarige medebewoners, dan moeten zij de aanvraag ook ondertekenen. Uitzondering hierop zijn de meerderjarige inwonende kinderen en de ouders van de bewoners.

Ben je verhuurder, dan moet de woning voor ten minste negen jaar aan een sociaal verhuurkantoor verhuurd worden.

In de drie jaar voorafgaande aan de aanvraag tot premie mag je geen andere woning of studentenhuis in volle eigendom hebben.

Welke facturen komen in aanmerking?

De facturen mogen op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan 2 jaar (in sommige gevallen 1 jaar). Voor de premie komen zowel facturen uitgevoerd door een aannemer als de facturen voor de aankoop van materialen voor de werken die je zelf hebt uitgevoerd in aanmerking.

Hoe aanvragen?

Het aanvragen van de renovatiepremie bij de Vlaamse overheid kan op twee manieren:

 1. Online via het woonportaal van de overheid via de website wonenvlaanderen.be
 2. Per post

Binnen de maand krijg je een ontvangstbevestiging van je premie-aanvraag. Binnen de acht maanden krijg je een antwoord of jouw aanvraag ontvankelijk is. Is dat het geval, dan gebeurt de uitbetaling binnen de twaalf maanden na het indienen van de aanvraag.

EPC-labelpremie van Fluvius

Het EPC-label bepaalt de isolatiekwaliteit van je woning in kWh/(m³jaar). Als je op 5 jaar tijd je woning tijdens renovaties je slechte energieprestatie weet op te waarderen tot een aanzienlijk hogere energiescore, maak je kans op de EPC-labelpremie. Dit gaat niet enkel over renovaties maar ook over andere energiebesparende maatregelen.

EPC-labelpremie bedrag

Je premie is afhankelijk van je renovatieprestatie; hoe meer je stijgt, hoe hoger de premie. De prijzen verschillen ook of het gaat over een complete woning of een wooneenheid en bij beschermde afnemers. Beschermde afnemers ontvangen een verhoogde premie.

Woning met EPC-label E of F

Label A wordt behaaldLabel B wordt behaaldLabel C wordt behaald
EPC-labelpremie€ 5.000€ 3.750€ 2.500
EPC-labelpremie voor beschermde afnemers€ 6.000€ 4.500€ 3.000

Wooneenheid met EPC-label D, E of F

Label A wordt behaaldLabel B wordt behaald
EPC-labelpremie€ 3.750€ 2.500
EPC-labelpremie voor beschermde afnemers€ 4.500€ 3.000

Premievoorwaarden

Iedereen met een woning of wooneenheid die ondermaats presteert, maakt kan op de EPC-labelpremie. Je energieprestatiecertificaat (EPC) mag niet ouder zijn dan 2019. Na 5 jaar vraag je dan een nieuw certificaat aan en dan doe je daarmee de aanvraag. Hierover later meer.

De sloop of herbouw van woningen komt niet in aanmerking voor deze premie. Uitsluitend renovaties maken kans op de EPC-labelpremie.

Aanvraag procedure

Je aanvraag bestaat uit twee stappen:

Stap 1: Activatie EPC-labelpremie

Je kan online je premieaanvraag activeren van zodra je kan aantonen dat je een ondermaatse ‘EPC-vóór’ hebt.

Stap 2: Uitbetaling EPC-labelpremie

5 jaar na aanvraag laat je de woning opnieuw scoren. Met deze ‘EPC-na’ kan je dan bewijzen dat je effectief verbeterd bent. Dit label gebruik je dan om binnen de 12 maanden de aanvraag te doen.

premies dakwerken

Andere subsidies voor dakwerken

Verlaagd btw-tarief: 6 % in plaats van 21 %

Misschien kom je in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief bij de dakwerken aan jouw woning.
Dit zijn de voorwaarden:

 1. Je woning is ouder dan tien jaar
 2. De premie geldt voor zowel kosten van het materiaal als de arbeidskosten uitgevoerd door een vakman

Voldoe je aan deze voorwaarden, dan kom je in aanmerking voor een verlaging van het btw-tarief van 21% naar een verlaagd btw tarief van 6%.

Lokale dakrenovatie premies

Sommige gemeentes voorzien extra ondersteuning en lokale premies om mee te kunnen investeren in energiezuinigheid. Dit is sterk afhankelijk van gemeente tot gemeente.

Wat als je al eerder een premie voor dakwerken heeft ontvangen?

Heb je de voorbije tien jaar al een Vlaamse renovatiepremie ontvangen? Dan kom je niet meer in aanmerking voor een nieuwe premie. Dat geldt ook in het geval dat je een huis hebt gekocht en de vorige bewoner deze premie in de voorbije tien jaar heeft ontvangen.

Premie nieuw dak? Ontvang gratis advies en offertes

Wil je een nieuw dak plaatsen, of jouw huidige dak renoveren? Via onderstaand formulier kom je in contact met een erkend dakwerker en kan je gratis offertes aanvragen.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Beschrijf je project
1*. Wat moet de dakdekker doen?
2*. Wat voor dak heb je?
3*. Welke dakbedekking heb je (of wens je)?
4*. Hoe groot is de opdracht (schatting: lengte x breedte)?
5. Beschrijving van uw project
6. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Upload
Uploading…
Done!
Error! .
Je gegevens
Aangenaam!
Gelieve je voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve je familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door je aanvraag in te dienen, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.