Is het schoonmaken van mijn schoorsteen verplicht voor mijn brandverzekering?

Schoorstenen zijn verantwoordelijk voor maar liefst 1/3 van woningbranden. Je schoorsteen en je verwarmingsinstallaties schoonmaken is wettelijk verplicht. Wat als je dat niet doet? Kan je verzekeraar je dan weigeren te betalen?

Is de schoorsteen schoonmaken wettelijk verplicht?

Het is wettelijk verplicht om je kachel of open haard minstens 1 keer per jaar schoon vegen. De opkuis voor de centrale verwarming gebeurt door de EPB-controle, die 1 of 2 keer per jaar plaatsvindt. 

Je verwarmingsinstallatie schoonmaken, voorkomt brand. Vuil en as in de schoorsteen kunnen versperringen veroorzaken, wat brand te gevolg kan hebben. 

Kuis je verwarming of schoorsteen niet zelf, maar laat dit doen door een erkende technicus. In geval van brand kan de verzekeraar vragen om het bewijs voor te leggen dat je verwarmingsinstallatie of schoorsteen opgekuist is geweest, om zo een oorzakelijk verband tussen de twee uit te sluiten.

Bewaar dus altijd het attest en de factuur. Kijk je contract ook na om er zeker van te zijn dat er geen uitsluitingen zijn.

schoorsteen schoonmaken

Kan mijn verzekeraar mij weigeren te betalen als ik de schoorsteen niet onderhoud?

De wettelijke verplichting om je verwarmingsinstallaties te onderhouden is niet rechtsreeks gebonden aan je brandverzekering.

De reden waarom zoveel mensen denken dat je schoorsteen niet kuisen een effect kan hebben op je brandverzekering, is omdat verzekeraars werken met een ‘goede huisvader principe’. Wat betekent dat juist? Zoals een goede huisvader moet je altijd alle mogelijke maatregelen nemen om jezelf en je huis zo veilig mogelijk te stellen. Daaronder valt natuurlijk het kuisen van je schoorsteen.

Ook als je schoorsteen niet gekuist is, krijg je wel eerst je schade uitbetaald.

Je verzekering opzeggen kan alleen maar als er een oorzakelijk verband wordt bewezen, wat in praktijk heel moeilijk is om te bewijzen. Word je brand bijvoorbeeld door een kortsluiting veroorzaakt, of heeft de open haard of verwarming een ander defect, dan is er geen oorzakelijk verbrand.

Je verzekeraar zal wel nagaan of alles nagekeken en in orde was, maar dat betekent niet automatisch dat je in de problemen komt als dat niet zo is.

schoorsteen

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Beschrijf je project
1. Hoeveel schouwen (kanalen of pijpen) heb je?

2. Wat verbrand je in de schouw(en)?

3. Projectomschrijving

4. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Opladen
Uploading…
Done!
Error! .
Je gegevens
Aangenaam!
Gelieve je voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve je familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door je aanvraag in te dienen, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.